Краснова Марія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Краснова Марія Василівна

КРАСНО́ВА Марія Василівна (25. 10. 1955, с. Благодатне Амвросіїв. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – пра­вознавець. Д-р юрид. н. (2010), проф. (2012). Закін. Київ. ун-т (1992), де й працює: від 2011 – зав. каф. екол. права; водночас викладає у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія». Наук. дослідження: екол. права та обов'язки громадян, договори в екол. пра­ві, правові форми упр. у галузі екології, проблеми компенсації шкоди за екол. законодавством України, правові засоби гарантування права на землю.

Пр.: Право громадян на екологічну інформацію: проблеми гарантій реалізації та захисту // ПрУ. 1997. № 3; Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар. К., 2003 (спів­авт.); Екологічне право України. Академічний курс: Підруч. К., 2005 (спів­авт.); Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти). К., 2008; Правові форми екологічного контролю: Навч. посіб. К., 2012 (спів­авт.).

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю