Красновський Олександр Абрамович — Енциклопедія Сучасної України

Красновський Олександр Абрамович

КРАСНО́ВСЬКИЙ Олександр Абрамович (13(26). 08. 1913, Одеса – 16. 05. 1993, Москва) – біохімік, біофізик. Канд. хім. (1940), д-р біол. (1948) н., акад. АН СРСР (1976). Чл. Нім. академії «Леопольдіна» (1975). Премія ім. О. Баха АН СРСР (1950, 1975). Закін. Моск. хім.-технол. ін-т (1937). Від 1944 – зав. лаб. фотобіохімії Ін-ту біохі­мії АН СРСР (Москва); водночас від 1954 – проф. каф. біофі­зики Моск. ун-ту. Гол. ред. ж. «Био­фи­зика». Наук. дослідження: первин­ні стадії та еволюція фотосинтезу; фотохімія хлорофілу; стан та утворення пігментів у організмі; фотобіологія. Відкрив реакцію зворот. фотохім. відновлен­ня хлорофілу та його похідних (реакція Красновського); встановив механізм фотосенсибілізуючої дії хлорофілу при окислювал.-віднов. перетвореннях компонентів ланцюга переносу електронів; з'ясував принципи молекуляр. орг-ції пігментів; до­вів, що стан пігменту визначають міжмолекулярні взаємодії.

Пр.: Современные представления о фотосинтезе // Успехи сов. биологии. 1946. Т. 21, № 2; О фотохимии фотосинтеза // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1947. № 3; К вопросу о миграции энер­гии при биологических процессах // УФН. 1949. Т. 37, № 1 (спів­авт.); Фотохимические свойства протохлорофил­ла // Докл. АН СССР. Новая сер. 1949. Т. 66, № 4 (спів­авт.); Реакции фотовосстановленной формы хлорофилла // Там само. 1950. Т. 73, № 6 (спів­авт.).

Літ.: А. А. Красновский. Москва, 1983; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

Д. М. Гродзинський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. М. Гродзинський . Красновський Олександр Абрамович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2891 (дата звернення: 26.10.2021)