Красноголовець Михайло Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Красноголовець Михайло Олександрович

КРАСНОГОЛО́ВЕЦЬ Михайло Олександрович (05. 06. 1960, Харків – 13. 11. 2003, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2000). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1982), де й працював відтоді (нині ун-т): від 2000 – проф. каф. фізики. Зробив внесок у розвиток квант.-біол. гіпотези; досліджував вза­­ємодію потоку прискор. частинок у різних середовищах. Запро­понував метод перетворен­ня кінет. енергії пучка електронів в енергію орбіт. руху. Віце-президент АН приклад. радіоелектроніки Білорусі, РФ та Укра­­їни (2000–03). Ім'ям К. названо малу планету № 7370.

Пр.: Исследование коллективного метода ускорения электронов при пуч­­ково-плазменном взаимодействии // Вопр. атом. науки и техники. Сер. Ядер­­но-физ. исследования. 1997. Вып. 4/5; Interaction between high-density beams of charged particles // Telecom­munica­tion and Radio Engineering. 1997. Vol. 51, № 8; Исследование взаимодействия интенсивных пучков заряженных частиц // Радиотехника. 1998. Вып. 105; Рас­­чет диода генератора релятивистского электронного пучка // Науч. сес­­сия МИФИ: Сб. науч. тр. Ч. 3. Москва, 1998; Создание и исследование магнитоактивного плазменного эмиттера ионов // ЖТФ. 1999. Т. 69, вып. 4.

А. А. Харківська


Покликання на статтю