Краснопольський Олексій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Краснопольський Олексій Васильович

КРАСНОПО́ЛЬСЬКИЙ Олексій Васильович (07. 06. 1939, с. Крупець Славут. р-ну, ни­­ні Хмельн. обл. – 18. 10. 2004, Луцьк) – економгеограф. Д-р геогр. н. (1998), проф. (2002). Закін. Чернів. ун-т (1962). Учите­лював (1961–66, 1970–74, 1982–87). Працював у Ін-ті економіки пром-сті АН УРСР (Донецьк, 1966–70), Терноп. фінанс.-екон. ін-ті, Мелітоп. (Запоріз. обл.), Луцькому (1974–81), Криворіз. (Дніпроп. обл., 1987–88) пед. ін-тах, Адигей. ун-ті (м. Майкоп, РФ, 1989–98; до 1991 – зав. каф. географії). Від 1999 – зав. каф. фіз. географії, від 2002 – сусп. географії Волин. ун-ту (Луцьк). Досліджував питання географії насел. і територ. орг-ції сусп-ва, зокрема типології районування розселення, його теор. аспектів, територ. схем розселення та соц.-екон. прогнозування і пла­­нуван­ня. Створив схему низового екон. районування Донбасу. 1993–95 видав бібліогр. довідник «Оте­­че­ственные географы» (у 3-х т., С.-Пе­тербург; золота медаль ім. Ф. Ліпке Рос. геогр. т-ва, 1996). Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Население и трудовые ресур­сы Донбасса. К., 1977; География Ады­геи: Учеб. пособ. Майкоп, 1995; Научный по­­тенциал географической науки в Рос­­сии. Ч. 1. Развитие географии на Кав­­казе. Карачаевск, 1999 (усі – спів­авт.).

Літ.: Профессор Алексей Васильевич Краснопольский. Майкоп, 1999; Костри­­ця М. Ю. Олексій Краснопольський – вчений-енциклопедист з Хмельниччини // Історія укр. географії. Т., 2005. Вип. 12.

М. Ю. Костриця


Покликання на статтю