Красовицький Борис Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Красовицький Борис Маркович

КРАСОВИ́ЦЬКИЙ Борис Маркович (04(17). 08. 1916, Суми – 14. 03. 2008, Харків) – фахівець у галузі органічної хімії та органічних люмінофорів. Батько В. Красовицького. Д-р хім. н. (1960), проф. (1962). Засл. діяч н. і т. УРСР (1989). Держ. пре­­мія України у галузі н. і т. (1992).Премії РМ СРСР (1982), ім. А. Кі­­пріанова АНУ (1990). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. на­­городи СРСР. Закін. Харків. ун-т (1938), де 1939–69 й працю­вав (від 1961 за сумісн. – проф. каф. орган. хімії). Від 1961 – зав. лаб. орган. синтезу Ін-ту моно-кристалів НАНУ (Харків). Наук. праці присвяч. синтезу і дослідж. орган. барвників, люмінофорів, історії хімії та історії Хар­­кова. Створив наук. школу та сприяв розвитку пром-сті орган. люмінофорів у СРСР та Україні. Розробив новий клас люмінофорів з двома флуорофорними угрупованнями – біфлуорофорів; вивчав зв'язок між молекуляр. структурою та люмінесцен­­цією цих сполук; винайшов нову хім. реакцію синтезу практично важливих люмінесцент. піримідинієвих солей.

Пр.: Органические люминофоры. Ле­­нинград, 1976; 1984; Organic Lumi­nes­cent Materials. Weinheim, 1988; Препаративная химия органических люминофоров. Х., 1997; Спектры органи­­ческих люминофоров. Х., 2001; 2003; Моно- и бифлуорофоры. Х., 2002 (усі – спів­авт.).

Літ.: Библиография научных трудов заслуженного деятеля науки и техники Украины профессора Б. М. Красовицкого. Х., 1992; Профессор Б. М. Кра­совицкий // Functional Materials. 1996. T. 3, № 4.

В. Д. Орлов, Л. Д. Паценкер


Покликання на статтю