Красовицький Валерій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Красовицький Валерій Борисович

КРАСОВИ́ЦЬКИЙ Валерій Борисович (09. 08. 1940, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1981), проф. (1983). Закін. Харків. ун-т (1962). Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР; 1973–93 – проф. каф. теор. і ядер. фізики Ростов. ун-ту (РФ); від 1994 – пров. н. с. відділу кінет. рівнянь Ін-ту приклад. математики РАН (Москва). Наук. дослідж. у галузі фізики плазми: взаємодія релятивіст. електрон. пучка та лазер. випромінювання з плазмою.

Пр.: Нелинейная радиальная самофокусировка модулированного элек­тронного пучка в плазме // Письма в ЖЭТФ. 1969. Т. 9; Нелинейные регуляр­ные колебания в неравновесных плаз­­менных и газовых средах: В 2 т. Х., 2000; Self-focusing of relativistic elec­t­ron bunches in plasma // Horizons in World Physics. 2008. Vol. 259; Instabilities of relativistic electron beams in plasmas // Там само. Vol. 260; Электромаг­нитная волна в релятивистской магнитоактивной плазме // ФП. 2009. Т. 35.

В. І. Карась

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Карась . Красовицький Валерій Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2987 (дата звернення: 22.10.2021)