Красовський Григорій Якович — Енциклопедія Сучасної України

Красовський Григорій Якович

КРАСО́ВСЬКИЙ Григорій Якович (06. 08. 1946, м. Богодухів Харків. обл.) – радіофізик. Канд. фіз.-мат. (1974), д-р тех. (1992) н., проф. (2001). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Харків. ін-т радіоелектро­ніки (1969). Очолював лаб. косміч. моніторингу поверхн. вод Укр. наук. центру охорони вод (1975–97); Пн.-сх. філію Держ. наук.-виробн. центру «Природа» (1997–2001; обидва – Харків); 2001–08 – гол. н. с. Укр. ін-ту дослідж. навколиш. середовища і ресурсів при Раді нац. безпеки і оборони України (Київ); від 2008 – проф. каф. вироб-ва радіоелектрон. систем літал. апаратів Нац. аерокосміч. ун-ту «Хар­­ків. авіац. ін-т». Наук. дослідж. присвяч. інформ. технологіям підтримки рішень з екол. питань із застосуванням комп'ютер. сис­­тем оброблення геопростор. да­­них і матеріалів дистанц. зондування Землі з космосу. Запропонував теорію косміч. моніторингу складових довкілля.

Пр.: Аэрокосмический мониторинг поверхностных вод. Ленинград, 1992; Москва, 1997; Введение в методы кос­­мического мониторинга окружающей среды. Х., 1999 (спів­авт.); Інформацій­ні технології космічного моніторингу вод­­них екосистем і прогнозу водоспо­­живання міст. К., 2003 (спів­авт.); Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом. К., 2007 (спів­авт.); Космічний моніторинг екологічної без­­пеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій. К., 2008.

Т. П. Цепляєва


Покликання на статтю