Красовський Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Красовський Микола Петрович

КРАСО́ВСЬКИЙ Микола Петрович (01(13). 08. 1874, за ін. даними – 1876, м-ко Костюковичі, нині місто Могильов. обл., Білорусь – 24. 08. 1953, Харків) – хімік. Проф. (1917). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ун-т (1899), де й працював лаборантом та при­­ват-доц. За сумісн. – проф. Харків. вет. ін-ту. 1907 захистив дис. «Химическое исследование ягод колючей крушины (Rhamnus Ca­thartica L.)» на ступ. магістра фар­­мації. 1921–44 – зав., 1944–47 – консультант каф. аналіт. хімії, 1922 та 1943 – в. о. ректора Харків. фармацевт. ін-ту. Здійснював кількіс. та якіс. аналіз лікар. препаратів; вивчав рослинну сировину (крушини, барвінку, гірчиці, м'яти, какао), якіс. склад соляних розчинів м. Сло­в'янськ (нині Донец. обл.); розробляв методи очищення солей на солеварнях. Брав участь в обґрунтуванні принципів вищої фармацевт. освіти, створенні та впровадженні першої навч. про­­грами з підготовки провізорів.

Пр.: Краткий курс фармации для сту­дентов и фармацевтов. Х., 1908; 1912; 1918; Якісний хемічний аналіз. Практичний курс. Х., 1936; Про першу Всесоюзну нараду працівників вищої шко­­ли // ФармЖ. 1940. № 1; Аналитическая химия. Количественный анализ. Мос­ква; Ленинград, 1940; Москва, 1950 (спів­авт.).

Літ.: Памяти Николая Петровича Кра­совского [Фармаколог 1876–1953] // Аптеч. дело. 1955. Т. 4, № 4.

К. В. Динник, О. І. Мікуліна

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
К. В. Динник, О. І. Мікуліна . Красовський Микола Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3006 (дата звернення: 26.10.2021)