Красовський Ростаслав Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Красовський Ростаслав Володимирович

КРАСО́ВСЬКИЙ Ростислав Володимирович (11. 07. 1841 – 12. 01. 1909, С.-Пе­­тербург) – військовик. Походив із дворян Черніг. губ. Генерал-лейтенант (1901). Закін. Черніг. г-зію, Микол. військ. уч-ще (1862) та інж. академію (1864) у С.-Пе­­тербурзі. Брав участь у Хівін. поході 1873, внаслідок якого Хівін. ханство перейшло під про­­текторат Рос. імперії. Під час рос.-турец. війни 1877–78 відзначився у ході облоги м. Плевен (Болгарія): здійснював інст­­рум. зйомку турец. позицій, ке­­рував зведенням укріплень і траншей, обладнанням артилер. позицій. 1882–90 – будівничий Осовец. фортеці (нині на тер. Польщі); водночас 1885–94 – нач. Осовец. фортеч. інж. упр.; 1894–97 – нач. інж. Фінлянд. військ. округу; 1897–1900 – нач. інж. С.-Петербур. військ. округу. Чл. Держ. ради Рос. імперії (1908), гласний С.-Петер­­бур. міської думи та Черніг. губерн. земських зборів (1908).

Літ.: Модзалевский В. Л. Мало­­рос­­сийский родословник. Т. 2. К., 1910.

В. С. Муха


Покликання на статтю