Кременецькі гори — Енциклопедія Сучасної України

Кременецькі гори

«КРЕМЕНЕ́ЦЬКІ ГО́РИ» – національний природний парк. Знаходиться у Кременец. і Шумс. р-нах Терноп. обл. Пл. 6951,2 га, зокрема 3968,6 га – у постій. користуванні. Створ. 2009 на базі філії з однойм. назвою природ. заповідника «Медобори» з метою збереження цінних природ. та істор.-культур. комплексів і об'єктів, що мають важливе природоохоронне, наук., естет., рекреац. та оздоровче значення. Розташ. у пн.-сх. час­тині Гологоро-Кременецького кряжа Подільської височини. Складається з 4-х функціон. зон: заповід., регульов. рекреації, стаціонар. рекреації, госп. Перепади висот сягають 100–406 м над р. м. В основі «К. г.» залягає потужна товща білої крей­ди, перекрита шаром сармат. пісків, які переходять у вапняк. пісковик. Верх. шар мор. відкладів – черепашк.-піщані та че­репашк. сильнозцементов. вап­няки – утворюють урвисті скелі. Характерні низка останців, еро­зій. останц. масивів. На схилах – терасов. уступи (т. зв. перед­гір'я), складені крейд. мергелями, крей­дою, часто вкриті делювіал. тов­щею, іноді лесом. Рос­лин. покрив представлений пе­­реваж­но хвойними, хвойно-ши­роколис­тя­ними та широколистяними лісами, а також чагарник. заростями, луками, степами. Особли­ву цінність становлять ділянки букових лісів. По г. Черча проходить пн.-сх. межа поширення бука лісового, по г. Божа – сх. межа поширення дуба скельного. Загалом флора «К. г.» налічує 978 видів судин. рослин, з них 60 – занес. до Червоної книги України (шавлія кременецька, молочай волинський, лілія лісова, коручка темно-чер­вона, пальчатокорінник плямис­тий, булатка великоквіткова, го­рицвіт весняний, сон великий, змієголовник австрійський, гвоз­дика несправжньопізня, лещиця дністровська, жовтозілля Бес­сера, береза Клокова, сонце­цвіт сивий, цибуля пряма, клокич­ка периста, костриця блідувата, ковили волосиста і пірчаста та ін.), 2 – до Європ. Червоного списку. Тварин. світ має типовий видовий склад лісових зоо­ценозів з невеликими змінами кількіс. порядку, належить до зооценозу горбистих підвищень Кременецьких гір. Орнітофауна багата на представників лісового та чагарник. комплексів. На скелях гніздиться серпокрилець, у лісі й на узліссі – одуд. До Червоної книги України занес. 29 видів тварин. На тер. «К. г.» збереглися руїни фортеці 13 ст. (г. Замкова), старовин. церкви Св. Трійці 13–15 ст. (г. Данилова), залишки давньоволин. поселень 9–13 ст. (г. Уніас, підніжжя г. Данилова), низка ін. археол. пам'яток, могили кобзарів з надгробками у формі бандур (козац. цвинтар у м. Кременець). Є лікув. джерело (г. Божа).

Літ.: Штогрин М. О. Національний природний парк «Кременецькі гори»: здобутки та перспективи розвитку // Зб. мат. наук.-практ. конф. «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20–21 вересня 2012). Кременець, 2012.

М. О. Штогрин

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. О. Штогрин . Кременецькі гори // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3062 (дата звернення: 24.10.2021)