Кременчугський Лев Самсонович — Енциклопедія Сучасної України

Кременчугський Лев Самсонович

КРЕМЕНЧУ́ГСЬКИЙ Лев Самсонович (25. 08. 1923, Київ) – фізик. Д-р тех. н. (1974), проф. (1986). Держ. премії УРСР (1984) та СРСР (1989). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. політех. ін-т (1953). Працював на обо­рон. підпр-ві (1953–55); в Ін-ті фізики АНУ (Київ, 1955–92): від 1977 – зав. відділу приймачів випромінювання. Емігрував у США (м. Балтімор, шт. Меріленд). Напрями наук. діяльності: дослідж. піроелектрич. ефекту в сегнетоелектрич. кристалах і ке­раміках; розроблення прий­ма­чів теплового та лазер. випро­мі­нювання. Створ. під його кер-вом приймачі випромінювання і при­лади використані у борт. апара­турі штуч. супутників Землі серій «Метеор», а також міжпланет. станцій «Марс», «Венера» і «Фо­бос» та орбітал. станції «Мир».

Пр.: Сегнетоэлектрические приемники излучения. К., 1971 (англ. перекл. – Ferroelectric Radiation Detectors. К., 1977); Тепловые приемники излучения и ра­­диационные калориметры // Справочник по лазерам. Т. 2. Москва, 1978; Пироэлектрические приемники излучения. К., 1979 (спів­авт.); Пироэлек­трические приемные устройства. К., 1982 (спів­авт.); Справочник по прием­никам оптического излучения. К., 1985 (спів­авт.); Пироэлектрический эффект и его практическое применение. К., 1989 (спів­авт.).

В. Б. Самойлов


Покликання на статтю