Котелевське газоконденсантне родовище — Енциклопедія Сучасної України

Котелевське газоконденсантне родовище

КОТЕЛЕ́ВСЬКЕ ГАЗОКОНДЕНСА́ТНЕ РОДО́ВИЩЕ – поклади газу та конденсату. Зна­ходиться за 8 км від смт Ко­тель­ва Полтав. обл. у межах Ко­телев.-Березів. структур. валу центр. приосьової зони Дніпров.-Донец. западини. Пл. бл. 50 км2. Виявлене 1957, у експлуатації від 1979. Геол. структура – брахіантиклінал. складка розміром 10,0 × 4,2 км і амплітудою 150 м, оконтурена ізогіпсою 24 580 м, порушена системою скидів ам­плітудою до 140 м. Поклади вуг­леводнів приурочені до 4-х гори­зонтів серпухів. і 4-х горизонтів візей. ярусів кам'яновугіл. системи. Газ метановий (метану 75,58–89,44 %). Густина конден­сату 773,3–821,5 кг/м3, вміст парафінів 0,04–0,57 %, сірки – 0,009–0,011 %.

Літ.: Атлас родовищ нафти і газу України: В 6 т. Т. 1. Л., 1998.

Д. Є. Макаренко, В. Й. Гаврилко


Покликання на статтю