Кривонос Юрій Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Кривонос Юрій Георгійович

КРИВОНО́С Юрій Георгійович (12. 05. 1939, м. Дебальцеве, нині Донец. обл. – 12. 02. 2017, Київ) – фахівець у галузях математичного моделювання та інформаційних технологій. Д-р фіз.-мат. н. (1993), акад. НАНУ (2009). Засл. діяч н. і т. України (2000). Держ. премія УРСР у га­­лузі н. і т. (1988), премія ім. В. Глуш­­кова АНУ (1993). Премія ім. А. Дородніцина НАНУ (2017). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2007). Закін. Дніпроп. ун-т (1967). Відтоді – в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1977 – вчений секр., від 1996 – заст. дир. з наук. роботи. Водночас – проф. каф. інформатики Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Розробив єдиний підхід до розв'язання задач мо­­делювання хвильових і швидко­плинних фіз. і технол. проце­сів та новий підхід до синтезу актив. штуч. середовищ із зада­ними властивостями. Під кер-вом і за безпосеред. участі К. створ. розподілені інформ. технології на основі концепції електрон. документа; запропоновано методи аналізу й синтезу голосової мовної інформації. Відп. ред. наук. зб. «Теория оптимальных решений» (від 2002).

Пр.: Рассеяние волн локальными неоднородностями в сплошных средах. 1985; Управление быстропроте­кающими процессами в термоядер­ных установках. 1988; Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами. 2002; Некласичні матема­тичні моделі процесів тепло- та масопереносу. 2005; Динамические игры с разрывными траекториями. 2005; Мо­делювання, аналіз і синтез маніпуляцій­них систем. 2006; Аналіз і синтез ситуа­цій в системах прийняття рішень. 2009 (усі – Київ, спів­авт.).

Літ.: 70-річчя академіка НАН України Ю. Г. Кривоноса // Вісн. НАНУ. 2009. № 4.

В. І. Миронцева


Покликання на статтю