Котоврасов Іван Полікарпович — Енциклопедія Сучасної України

Котоврасов Іван Полікарпович

КОТОВРА́СОВ Іван Полікарпович (01. 01. 1918, с. Мартиновка, нині Волгогр. обл., РФ – 1997, Мос­ква) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1970), проф. (1970). Закін. Тимірязєв. с.-г. академію (Мос­ква, 1947), де й працював 1952–60. У 1947–51 – ст. н. с. Нарим. селекц. стан­ції (м. Колпашево Томської обл., РФ); 1960–91 – зав., 1991–94 – проф.-консультант каф. заг. зем­леробства Білоцерків. с.-г. ін-ту. Розробляв енергоощадні технології обробітку ґрунту в корм. сівозмінах Лісостепу України.

Пр.: Увеличение глубины пахотного слоя дерново-подзолистых почв // ВСХН. 1959. № 6; Основная обработка почвы в севообороте // Земледелие. 1965. № 12; Обработка почвы и удобрения // Зерн. хоз-во. 1983. № 2 (спів­авт.); Улучшение механической обработки почвы в севообороте: Лекция. К., 1985; Земледелие с основами почвоведения и мелиорации: Учеб. К., 1988 (спів­авт.).

М. О. Сокольська


Покликання на статтю