Котречко Сергій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Котречко Сергій Олександрович

КОТРЕ́ЧКО Сергій Олексійович (05. 11. 1959, Київ) – фахівець у галузі фізики та механіки руйнування. Д-р фіз.-мат. н. (1996). Премія ім. В. Трефілова НАНУ (2006). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1981). Відтоді працював в Укр. НДІ механізації та електрифікації с. госп-ва (смт Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.); від 1983 – в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): від 1996 – пров. н. с., від 2001 – зав. відділу фізики міцності та руйнування; водночас від 1997 – проф. каф. фізики металів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Основні напрями наук. досліджень: фізика та механіка проце­сів пластич. деформації та руй­нування металів і сплавів при складному напруженому стані та сильно не­одно­рід. полях напружень і деформацій на мікро-, мезо- та макрорівнях; локал. підхід до крихкого руйнуван­ня; розроблення статистич. мо­делей пластич. деформації та руйнування полікристаліч. металів; радіац. окрихчення металів і сплавів; атомістика деформації та руйнування нанокристалів і низькорозмір. наносистем.

Пр.: Статистическая модель хрупкого разрушения поликристаллических металлов // МНТ. 1994. Т. 16, № 10; Ме­ханика и физика квазихрупкого разрушения поликристаллических металлов в условиях концентрации напряжений // ПП. 2000. № 1 (спів­авт.); Пре­дельная прочносность. Кристаллы, ме­таллы, конструкции. К., 2008 (спів­авт.); Концепция механической стабильнос­ти конструкционных сталей // ПП. 2009. № 2 (спів­авт.).

Т. Г. Сич


Покликання на статтю