Котуза Андрій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Котуза Андрій Степанович

КОТУ́ЗА Андрій Степанович (22. 06. 1970, м. Красний Луч Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – військовий лікар. Д-р мед. н. (2008), проф. (2008). Закін. Військ.-мед. академію в С.-Пе­тербурзі (1995), Академію держ. упр. при Прези­дентові України (Київ, 2009). Від 1995 працював військ. лікарем. Від 1998 – в Укр. військ.-мед. академії: від 2006 – заст. нач. каф. орг-ції мед. забезпечення ЗС Військ.-мед. ін-ту; від 2012 – зав. відділу науки Клін. лікарні «Феофанія» (обидві – Київ). Наук. дослідження: економіка охорони здо­ров'я, стратег. планування діяль­ності та розвитку мед. служби, орг-ція мед. забезпечення ЗС України в різних умовах їхньої діяльності. Автор розділів у підручнику «Гігієна та екологія» (В., 2009). Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Організаційні та методологічні основи управління системою військової охорони здоров'я на засадах ризик-орієнтованого підходу. 2005 (спів­авт.); Планування діяльності медичної служби Збройних Сил України. 2006; Організаційно-методичні аспекти пси­хофізіологічного супроводу особового складу військових спецконтингентів. 2010 (спів­авт.); усі – Київ.

В. П. Філіпішин


Покликання на статтю