Котур Богдан Ярославович — Енциклопедія Сучасної України

Котур Богдан Ярославович

КО́ТУР Богдан Ярославович (22. 01. 1952, Львів) – хімік. Д-р хім. н. (1995), проф. (2000). Дійс. чл. НТШ (2005). Держ. премія Укра­їни в галузі н. і т. (2008). Закін. Львів. ун-т (1974), де відтоді й працює: від 1998 – проф. каф. неорган. хімії та проректор з наук. роботи. Наук. дослідження: діаграми стану систем рідкісноземел. та d-елементів, кристал. струк­тура і фіз. властивості інтерметал. сполук та їхніх гідридів, структура і властивості аморф. метал. сплавів. Встановив особливості металохімії скан­дію, виявив низку закономірно­стей між складом і структурою сполук, що дозволяє прогнозувати будову діаграм стану нових систем і синтезувати нові сполуки. Дослідив особливості нанокристалізації низки аморф. метал. сплавів на основі алюмінію та заліза, а також структурні перетворення при гідруванні-де­гідруванні інтерметал. сполук. Гол. ред. «Вісника Львівського університету. Серія хіміч­на» (від 1998) та «Праць НТШ. Хемія і біохемія» (від 2007).

Пр.: Sc29Fe6 – новий структурний тип інтерметалічних сполук // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1986. № 11 (спів­авт.); Scandium binary and ternary systems and intermetallics // Croatica Chemica Acta. 1998. Vol. 71, № 3; Scandium alloy systems and intermetallics // Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam, 1999. Vol. 27 (спів­авт.); Хімія. Практикум: Навч. посіб. Л., 2004; Influence of Gd and Fe on crystal­lization of Al87Y5Ni8 amorphous alloy // J. of Non-Crystalline Solids. 2008. Vol. 354, № 27 (спів­авт.).

Є. І. Гладишевський


Покликання на статтю