Бабадагли Віктор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Бабадагли Віктор Олександрович

БАБАДАГЛИ́ Віктор Олександрович (10. 05. 1935, Київ – 12. 03. 2001, с. Оленівка Фастів. р-ну Київ. обл.) – геолог. Син О. Бабадагли. Д-р геол.-мінерал. н. (1973), проф. (1980). Закін. Львів. ун-т (1956). Працював у Таджиц. геол. упр.: геолог, ст. геолог, нач. партії (від 1956); у Ташкент. ун-ті: м. н. с. (від 1958); у Середньоазіат. НДІ газу: зав. лаб. (1963–67); у НДІ геології Саратов. ун-ту: ст. н. с. (від 1967); у Нижньоволз. НДІ геології та геофізики: ст. н. с., зав. сектору (1971–77); в Укр н.-д. геологорозвідув. ін-ті у Львові: ст. н. с., зав. сектору (1978–85); в Ін-ті геол. наук АН УРСР: ст. н. с., від 1987 – гол. н. с.; у Наук.-вироб. центрі «Контакт-Дельта» (від 1991); від 1995 – в Укр. геологорозвідув. ін-ті. Наук. дослідж. у галузі прогнозування неантиклінал. пасток для нафти і газу, зокрема у палеозої Прикаспій. синеклізи і Дніпров.-Донец. западини, неогені Передкарпат. прогину, палеозої і палеогені Ферґани. Б. створив новий наук. напрям – структурну палеогеоморфологію нафтогаз. профілю, обґрунтував дельтовий генезис теригенного девону Ниж. Поволжя, міоцену зовн. зони Передкарпат. прогину.

Пр.: О Восточно-Ферганской зоне среднепалеозойского некомпенсированного прогибания // Докл. АН Узб. ССР. 1981. № 12; Прогнозирование гранулярных коллекторов нижнего карбона Днепровско-Донецкой впадины // ГЖ. 1982. Т. 42, № 4; Геология и методы изучения нефтегазоносности древних дельт. Москва, 1986 (співавт.); Фациальная зональность конструктивных речных авандельт // ГЖ. 1987. Т. 47, № 2; Литологическая интерпретация геофизических материалов при поисках нефти и газа. Москва, 1988.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю