Бабаєв Михайло Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Бабаєв Михайло Михайлович

БАБА́ЄВ Михайло Михайлович (16. 11. 1949, Харків) – інженер. Д-р тех. н. (2000), проф. (2000). Після закінчення Харків. ін-ту інж. залізнич. транспорту 1971 працює у ньому (нині Укр. академія залізнич. транспорту): інж. (1972), зав. лаб. (від 1973), ст. н. с. (від 1976), ст. викл. (від 1982), доц. (1985–91, від 1994), від 2000 – зав. каф. електротехніки та електр. машин, проф. Розробляє нові інформ. технології на залізнич. транспорті. З його участю застосовано систему ідентифікації транспорт. засобів, а також контролю, обліку пасажиропотоку метрополітену, автоматиз. систему контролю та обліку енергоспоживання.

Пр.: Синтез помехоустойчивых приемников сигналов от точечных датчиков // Інформ.-керуючі системи на залізн. транспорті. 1997. № 4; Вероятностные характеристики процесса распознавания колесных пар подвижных объектов железнодорожного транспорта // Міжвуз. зб. наук. пр. Харків. держ. академії залізнич. транспорту. 1998. Вип. 34; Оцінка достовірності прийняття рішень пристроями розпізнавання транспортних засобів // Там само. 1999. Вип. 35; Уравнения состояния электромагнитного поля первичных путевых элементов системы идентификации подвижного состава // Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. 1999. № 2 (співавт.); Прогнозуючий контроль параметрів тягових двигунів локомотивів: Методика прогнозуючого контролю // Зб. наук. пр. Харків. держ. академії залізн. транспорту. 2000. Ч. 1, вип. 42 (співавт.).

Ю. В. Соболєв

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
Ю. В. Соболєв . Бабаєв Михайло Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38494 (дата звернення: 22.10.2021)