Бабак Віталій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Бабак Віталій Павлович

БАБА́К Віталій Павлович (15. 02. 1954, м. Лубни Полтав. обл.) – інженер-електрик. Д-р тех. н. (1994), проф. (1994). Чл.-кор. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (1997). Держ. премія України у галузі н. і т. (2001). Премія ім. Г. Проскури НАНУ (2017). Орден «За заслуги» 3-го (2003) та 2-го (2006) ступ. Закін. Київ. політех. ін-т (1977), де й працював м. н. с., гол. н. с., проф. (1994–95), зав. каф. наук.-аналіт. та екол. приладобудування (1995). 1995–98 – заст. Міністра освіти та науки України з питань вищої освіти. 1998–2008 – ректор Нац. авіац. ун-ту; нині – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту тех. теплофізики НАНУ (обидва – Київ). Фахівець у галузі тех. діагностики інформ.-вимірюв. систем цифр. обробки сигналів. Теор. дослідж. та наук.-тех. розробки інформ.-вимірюв. систем заг. і спец. призначення знайшли застосування в авіації та космонавтиці, лазерно-комп’ютер. моделюванні та вироб-ві, засобах тех. діагностики композиц. матеріалів та виробів і конструкцій при формуванні сучас. структури аеронавігац. забезпечення України. Створені Б. спільно зі спеціалістами Тех. ун-ту Мюнхена комплекси програм для цифрової обробки дискретизов. сигналів впроваджено в навч. процес провід. тех. ун-тів України та Німеччини.

Пр.: Основи побудови систем аналізу сигналів у неруйнівному контролі: Навч. посіб. К., 1993 (співавт.); Обробка сигналів при формуванні зображень об’єктів. К., 1994; Обработка сигналов: цифровая обработка дискретизированных сигналов. К., 1995; Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах. К., 2000; Статистична обробка даних. К., 2001; Модели формирования сигналов акустической эмиссии при деформировании и разрушении материалов // Технол. системы. 2002. № 1 (співавт.).

Є. С. Сікорський

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Є. С. Сікорський . Бабак Віталій Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38499 (дата звернення: 19.10.2021)