Бабалич Олександр Кирилович — Енциклопедія Сучасної України

Бабалич Олександр Кирилович

БАБА́ЛИЧ Олександр Кирилович (02. 09. 1939, с. Чорнобаївка Білозер. р-ну Херсон. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (2000), проф. (2000). Закін. Крим. мед. ін-т (1963). Працював лікарем (1963– 69); асист. (1969–81), доц. (1981– 2000), від 2000 – проф. каф. заг. хірургії Крим. мед. ун-ту. Оперує на судинах, щитоподіб. залозі, шлунку. Впровадив метод малоінвазив. втручання, застосовував різні види органозберігал. операцій на шлунку при виразк. хворобі у комплексі з етап. реабілітацією на курортах Криму.

Пр.: Значение С-реактивного протеина при хирургических заболеваниях // Хирургия. 1969. № 5; Кислотность и пепсинообразование в желудке при заболевании желчного пузыря и поджелудочной железы // Сов. медицина. 1973. № 10; Хирургическое лечение язвенной болезни и травмы живота. К., 1980 (співавт.); Отдаленные результаты сочетанного консервативного и хирургического лечения язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и 12-перстной кишки (ДК) // International J. on immunorehabilitation. 1997. № 4 (співавт.); Эффективность комплексного лечения язвенной болезни // КХ. 1998. № 8.

В. П. Фесенко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
В. П. Фесенко . Бабалич Олександр Кирилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38514 (дата звернення: 19.10.2021)