Бабенко Андрій Єлисейович — Енциклопедія Сучасної України

Бабенко Андрій Єлисейович

БАБЕ́НКО Андрій Єлисейович (03. 06. 1936, с. Хмельове Маловисків. р-ну Кіровогр. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1996), проф. (1998). Закін. Київ. політех. ін-т (1964), працює в ньому (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): асист., ст. викл., доц., проф. каф. динаміки та міцності машин і опору матеріалів. Наук. дослідж. пов’язані з вивченням напружено-деформов. стану, розрахунками маш.-буд. конструкцій та їх динам. характеристик. Автор розробок і винаходів у галузі експерим. установок визначення мех. характеристик матеріалів під час роботи за екстремал. умов.

Пр.: Об эффективных подходах к оптимизации релаксационной схемы при численном решении краевых задач теории упругости // ПП. 1987. № 6 (співавт.); Нелінійна динаміка оболонкового резонатора на рухомій основі // Доп. АНУ. Сер. А. 1994. № 3 (співавт.); Применение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагружениях. К., 1996; Визначення власних частот і власних форм коливань дискових пил // Наук. вісті НТУУ «КПІ». 1998. № 3 (співавт.); Використання варіаційно-сіткового методу і методу покоординатного спуску в задачах коливань просторових тіл // Там само. 2000. № 3 (співавт.).

О. О. Боронко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
О. О. Боронко . Бабенко Андрій Єлисейович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38528 (дата звернення: 19.10.2021)