Бабенко Віктор Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Бабенко Віктор Віталійович

БАБЕ́НКО Віктор Віталійович (14. 04. 1938, Владивосток, РФ) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1986), проф. (1990). Премія ім. О. Динника НАНУ (1993). Закін. Моск. авіац. ін-т (1963), відтоді працював на Київ. мех. з-ді, від 1965 – в Ін-ті гідромеханіки НАНУ: м. н. с. (1968–71), ст. н. с. (1971–87), від 1987– пров. н. с., зав. лаб. та зав. відділу (1988–2001), від 2001 – пров. н. с. Наук. дослідж. у галузях механіки рідини, гідробіоніки, примежового шару (сприйнятливість до плоских і простор. збурень та взаємодія потоку з еластич. поверхнею, нестаціонарна гідродинаміка, витікання неньютон. рідини, керування потоком і характеристиками примежового шару).

Пр.: Экспериментальные исследования пограничного слоя. К., 1978 (співавт.); Формирование турбулентности в сдвиговых течениях. К., 1985 (співавт.); Пограничный слой на эластичных пластинах. К., 1993 (співавт.); Поле пульсационной скорости пристеночной струи вихревой камеры // Вибрации в технике и технологиях. 2003. № 2(28).

Л. Ф. Корецька

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
Л. Ф. Корецька . Бабенко Віктор Віталійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38531 (дата звернення: 19.10.2021)