Бабенков Геннадій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Бабенков Геннадій Дмитрович

БАБЕНКО́В Геннадій Дмитрович (22. 05. 1946, Тернопіль) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1995). Закін. Терноп. мед. ін-т (1971). Працював лікарем (1971–74); клін. ординатором Київ. мед. ін-ту (1974– 76); від 1976 – ст. н. с. Ін-ту клін. та експерим. хірургії МОЗ України (Київ); від 1999 – зав. каф. шпитал. хірургії Луган. мед. ун-ту. Вивчає проблеми хірург. патології, патогенет. механізми порушень функції шлунк.-кишк. тракту. Розробляє нові методи діагностики та хірург. лікування органів травлення.

Пр.: Внутрижелудочный кровоток в этиологии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // КХ. 1987. № 8 (співавт.); Векторно-эндокринная регуляция секреторной функции органов гастродуоденальной зоны // Докл. АН СССР. Сер. биохим. 1991. Т. 319 (співавт.); New trends to improve efficacy in surgery of duodenal ulcer // 8th World Congress of the international Gastro-surgical club. Strasbourg, 1998 (співавт.); Доброкачественные новообразования желудка и кишечника как причина кровотечения // КХ. 2000. № 8.

А. А. Пустовіт


Покликання на статтю