Бабешко Майя Омелянівна — Енциклопедія Сучасної України

Бабешко Майя Омелянівна

БАБЕ́ШКО Майя Омелянівна (01. 05. 1941, с. Оржиця, нині смт Полтав. обл.) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Премія ім. О. Динника НАНУ (2003). Закін. Київ. ун-т (1963). Працює в Ін-ті механіки НАНУ: інж. (від 1962), ст. інж. (від 1965), м. н. с. (від 1976), ст. н. с. (від 1978), пров. н. с. (від 1996). Наук. дослідж. у галузі матем. моделювання процесів термов'язкопружнопластич. деформування ізотроп. матеріалів по різноманіт. плоских траєкторіях та числових методів розв'язування задач термопластичності для тіл та оболонок обертання.

Пр.: Решение осесимметричной задачи термопластичности для тонкостенных и толстостенных тел вращения на ЕС ЭВМ. К., 1980 (співавт.); Пространственные задачи термопластичности. К., 1980 (співавт.); Термовязкоупругопластические процессы сложного деформирования элементов конструкций. К., 1992 (співавт.); Численное исследование упругопластического состояния слоистых оболочек в процессах осесимметричного деформирования по траекториям малой кривизны с учетом геометрической нелинейности // ПМ. 1996. Т. 32, № 8; The Thermoviscoelastoplastic State of Shells of Revolution Under Axisymmetric Deformation Along Various Flat Paths // International Applied Mechanics. 2001. Vol. 37, № 8 (співавт.).

Літ.: Майя Емельяновна Бабешко: К 60-летию со дня рожд. // ПМ. 2001. Т. 37, № 5.

Ю. М. Шевченко


Покликання на статтю