Бабицький Леонід Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Бабицький Леонід Федорович

БАБИЦЬКИЙ Леонід Федорович (25. 03. 1947, с. Преображенка Чаплин. р-ну Херсон. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1994), проф. (1996). Закін. Мелітоп. ін-т механізації с. госп-ва (1971), де відтоді і працював: асист. каф. теор. механіки, ст. н. с. (1977– 81); від 1981 – у Крим. аграр. ун-ті: 1981–95 – доц., одночасно 1982– 88 – заст. декана ф-ту механізації, 1995–99 – проф., від 1999 – зав. каф. механізації АПК і ремонту с.-г. техніки. Вивчає питання біосистем. напряму в землероб. механізації, на основі біоніч. дослідж. розробляє моделі та конструкції запчастин до ґрунтооброб. машин.

Пр.: Структура и кинематика почвообрабатывающих виброударных механизмов // ВАН. 1991. № 12; Теоретические основы виброударно-контактного взаимодействия рабочих органов с почвой // Техника в сельс. хозяйстве. 1994. № 5; Биосистемное направление в земледельческой механике // Науч. тр. Крым. аграр. ун-та. Сф., 1997; Біонічні напрями розробки ґрунтообробних машин: Навч. посіб. К., 1998; Основы научных исследований: Учеб. пособ. К., 1999 (співавт.); Наукові оцінки енергоємності ґрунтообробних знарядь // Машинознавство. 2000. № 6–7 (співавт.).

М. В. Даценко


Покликання на статтю