Бабич Анатолій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Анатолій Олександрович

БА́БИЧ Анатолій Олександрович (06. 08. 1936, с. Павлівка Васильків. р-ну Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі рослинництва і кормовиробництва. Д-р с.-г. н. (1979), проф. (1989), акад. УААН (1989), чл.-кор. Рос. академії с.-г. н. (1988). Премія РМ СРСР у галузі н. і т. (1989). Держ. нагороди СРСР. Орден «За заслуги» 3-го (1992) та 2-го (1997) ступ., Міжнар. нагорода «Золота Зірка» (Кембридж, 2000). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1959). Працював дільничним і гол. агрономом госп-ва «Павлівське» Дніпроп. обл. (1959–61); м. н. с. (1964–68), ст. н. с. (1968), вчений секр. (1968–75), зав. лаб. кормових культур (1975– 80) Всесоюз. НДІ кукурудзи; 1980–2001 – дир., одночасно від 1991 – зав. лаб. селекції і технології вирощування зернобобових, від 2001 – зав. відділу селекції і насінництва зернобобових Ін-ту кормів УААН (Вінниця). Чл. Президії УААН (1990– 96), заст. акад.-секр. відділення рослинництва УААН (1990– 2001). Президент Укр. соєвої асоціації (1989–2002). Наук. діяльність присвяч. створенню нових сортів, вивченню біол. основ формування врожаю корм. культур; дослідж. проблем вироб-ва рослин. білка, інтенсифікації кормовиробництва; розробці технологій вирощування корм. і зернобобових культур. Співавтор виведення 19-ти сортів та гібридів корм. і зернобобових культур, занесених до Держ. реєстру.

Пр.: Вирощування зернобобових на корм. К., 1972; Ресурсно- и энергосберегающие технологии производства, хранения и использования кормов. К., 1986; Проблема білка і вирощування зернобобових на корм. К., 1993; Сучасне виробництво і використання сої. К., 1993; Кормові і білкові ресурси світу. К., 1995; Кормові і лікарські рослини у ХХ і ХХІ століттях. К., 1996; Соя для здоров'я і життя на планеті Земля. К., 1998; Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть. К., 2000.

А. А. Побережна


Покликання на статтю