Бабич Вілік Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Вілік Максимович

БА́БИЧ Вілік Максимович (01. 01. 1938, с. Борівка Макарів. р-ну Київ. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1993). Закін. Київ. пед. ін-т (1959), Київ. політех. ін-т (1965). Працював учителем (1959–62), від 1962 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ: інж., м. н. с., від 1974 – ст. н. с., від 1990 – пров. н. с., від 1991 – зав. відділу. Досліджує вплив дефектів на властивості технічно актуал. напівпровідників (кремнію та германію).

Пр.: Слоистая структура кристаллов и поперечное магнетосопротивление n-Ge в сильных магнитных полях // ФТП. 1969. Т. 3, вып. 5 (співавт.); Эволюция представлений о механизмах пьезосопротивления в многодолинных полупроводниках // Lietuvos fizikos þurnalas. 1996. Vol. 36, № 6 (співавт.); Кислород в монокристаллах кремния. К., 1997 (співавт.); Актуальные задачи получения материалов электронной техники в условиях микрогравитации // КНТ. 1998. Т. 4, № 5/6 (співавт.); Бестигельная зонная плавка монокристаллов кремния с помощью электронного луча // Космос: технологии, материаловедение, конструкции: Сб. науч. тр. К., 2000 (співавт.); Development of the physical insight іnto the nature of the factors that control electrophysical and other properties of semiconductors // Semiconductor Physics. 2001. Vol. 4, № 1 (співавт.).

М. Я. Валах


Покликання на статтю