Бабич Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Володимир Петрович

БА́БИЧ Володимир Петрович (01. 09. 1934, с-ще Свеса, нині смт Ямпіл. р-ну Сум. обл.) – економiст. Брат Валерія Бабича. Д-р екон. н. (1977), проф. (1979). Закiн. Харків. iнж.-екон. iн-т (1957). Працював економістом, ст. економістом, нач. планово-вироб. бюро на з-дi транспорт. машинобудування (до 1962), у Харкiв. вiдділ. Iн-ту економіки АН УРСР (до 1988): м. н. с., ст. н. с., зав. відділу прискорення наук.-тех. прогресу; одночасно у Харків. ун-ті: від 1977 – проф. каф. економіки пром-сті, від 1988 – зав. каф. планування нар. госп-ва (нині каф. економiки та менеджменту); від 1993 за сумісн. – ректор Iн-ту пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв кер. працівників i фахiвцiв підпр-в автосільгоспмашинобудування Мін-ва пром. полiтики України (від 1998 – Академія економіки і права). Працює над розробленням осн. підходів і концепцiй стабiлiзацiї та змiцнення економiки України з урахуванням механiзму її держ. регулювання, стабiл. екон.-правової бази управління.

Пр.: Економічне стимулювання технічного прогресу промислового виробництва. Х., 1970; Автоматизированная система технико-экономического планирования. К., 1973 (співавт.); Экономическая подготовка планирования научно-технического прогресса. К., 1977; Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса. К., 1978 (співавт.); Совершенствование планирования в НИИ и КБ. К., 1982 (співавт.); Стимулирование научно-технического прогресса в машиностроении. К., 1983; Государственное управление финансами в рыночной экономике. К., 1994 (співавт.).

А. М. Золотарьов


Покликання на статтю