Бабич Євген Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Євген Михайлович

БА́БИЧ Євген Михайлович (09. 01. 1938, Полтава) – інженер-будівельник, фахівець у галузі бетонних та залізобетонних конструкцій. Д-р тех. н. (1995), проф. (1987). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2013). Закін. Полтав. інж.-буд. ін-т (1962) і працював у ньому, від 1965 – в Укр. ін-ті інж. вод. госп-ва (нині Укр. ун-т водного госп-ва та природокористування, м. Рівне): зав. каф. інж. конструкцій (1970–85, від 1999), проректор з наук. роботи (1980–99). Досліджує вплив тривалих навантажень на фіз.-мех. характеристики бетону й залізобетону від часу виготовлення та під час експлуатації, розробляє теорію опору бетон. і залізобетон. елементів малоцикловим впливам, нормат. документи проектування залізобетон. конструкцій гідротех. споруд.

Пр.: Конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях. К., 1988; Інженерні конструкції: Підруч. Л., 1991; 1992 (співавт.); Залізобетонні балки і плити зі змішаним армуванням. Р., 1997 (співавт.); Бетонні і залізобетонні елементи в умовах малоциклових навантажень. Р., 1997 (співавт.); Розрахунок згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових навантажень. Р., 2001.

Г. Х. Масюк


Покликання на статтю