Бабич Євген Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Євген Михайлович

БА́БИЧ Євген Михайлович (20. 02. 1942, с. Коробівка Золотоніс. р-ну Полтав., нині Черкас. обл.) – лікар, мікробіолог. Д-р мед. н. (1996), проф. (2002). Закін. Київ. мед. ін-т (1968). Працював на Миргород. СЕС Полтав. обл. (1968–71); у Харків. НДІ мікробіології та імунології (від 1971): заст. дир. з наук. роботи, від 1994 – зав. лаб. теоретично прикладних основ специф. профілактики захворювань мікроб. генезу. Осн. напрям наук. дослідж. – епідеміол. нагляд за менінгококовою інфекцією та пов'язаними з нею захворюваннями. За допомогою керованих засобів специф. профілактики розробив субіотичні препарати для санації людей, інфікованих патоген. мікробами.

Пр.: К вопросу о критериях эпидемиологического надзора за менингококковой инфекцией // ЖМЭИ. 1982. № 8 (співавт.); Дифференциальная экспресс-диагностика бактериальных и вирусных менингитов с помощью лизоцимного теста // Там само. 1992. № 5 (співавт.); Підходи до удосконалення системи оперативного стеження при менінгококовій інфекції // Дит. інфекції. 1995. Вип. 23 (співавт.); Типы воздействия микрофлоры ротоглотки человека с возбудителем менингококковой инфекции // МКЖ. 1995. Т. 57, № 5; Фенотипическая неоднородность штаммов менингококка по серогрупповому признаку // Там само. Т. 58, № 1; Механизмы саморегуляции в микробиоценозах и новые аспекты профилактики менингококковой инфекции. Х., 1999 (співавт.).

Л. Г. Верезуб


Покликання на статтю