Бабич Євдокія Кононівна — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Євдокія Кононівна

БА́БИЧ Євдокія Кононівна (02. 02. 1932, с. Тарасовичі Вишгород. р-ну Київ. обл., знято з обліку) – бібліограф, бібліотекознавець. Дружина В. Бабича, мати Т. Добко. Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. бібліотеч. ін-т (1955). Відтоді працює у Київ. держ. обл. б-ці ім. ВКП(б) (нині Нац. парламент. б-ка України): ст. бібліотекар, бібліограф (1959– 66), гол. бібліотекар (1966–79), зав. відділу (1979–85), заст. дир. (1985–90), гол. бібліограф (від 1991). Зробила вагомий внесок у розвиток бібліотеч. справи в Україні, становлення та розвиток рекомендац. бібліографії. Ред. «Календаря знаменних і пам'ятних дат»; співавт. бібліогр. покажчиків до часописів «Визвольний Шлях», «Листи до Приятелів», «Слово і час» та ін.

Пр.: Твори письменників Радянської України: Бібліогр. покажч. // Літ-ра і сучасність: Літ.-крит. ст. К., 1970–87. Вип. 3–20; Питання розвитку рекомендаційної бібліографії на Україні // Бібліотекознавство та бібліографія. 1972. Вип. 3; Художня література. Критика. Літературознавство: Рекомендац. покажч. К., 1976–88 (співавт.); Развитие рекомендательной библиографии на Украине // Сов. библиография. 1981. № 4; Письменники Радянської України – лауреати (1941–1985): Бібліогр. довід. 2-е вид. К., 1986 (співавт.); Бібліографознавство України (1991–1995): Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. К., 2000 (співавт.).

Літ.: Євдокія Кононівна Бабич – бібліограф, бібліотекознавець: Бібліогр. покажч. К., 2002.

О. С. Онищенко


Покликання на статтю