Бабич Іван Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Іван Юрійович

БА́БИЧ Іван Юрійович (01. 01. 1938, с. Золотареве Хуст. р-ну Закарп. обл.) – фахівець у галузі механіки. Брат С. Бабича. Д-р фіз.-мат. н. (1975), проф. (1982). Держ. премія України в галузі н. і т. (1988). Закін. Ужгород. ун-т (1963). Працює в Ін-ті механіки НАНУ: інж. (1962–67), ст. інж. (1967–69), м. н. с. (1969–74), ст. н. с. (1974–81), від 1981 – зав. лаб., від 1988 – зав. відділу механіки композиц. середовищ. Основні напрями наук. досліджень: тривимірна теорія стійкості елементів конструкцій із композиц. матеріалів, мікромеханіка шаруватих та волокнистих композиц. матеріалів, стійкість у гірн. механіці, методи розрахунку та розв'язку плоских і простор. задач стійкості композиц. матеріалів та анізотроп. елементів конструкцій із них.

Пр.: Трехмерная теория устойчивости стержней, пластин и оболочек. К., 1980 (співавт.); Трехмерная теория устойчивости деформируемых тел // Пространственные задачи теории упругости и пластичности. К., 1985. Т. 4 (співавт.); Stability of fibrous composites // Applied Mechanics Review. 1992. Vol. 45, № 2; Устойчивость элементов конструкций // Механика композитов: В 12 т. Т. 10. К., 2001 (співавт.); Устойчивость элементов конструкций из композитных материалов (трехмерная постановка) // Прикл. механика. 2002. № 9 (співавт.).

Літ.: Губаль І. І. Хуст над Тисою. Уж., 1992; Иван Юрьевич Бабич: К 60-летию со дня рожд. // ПМ. 1998. Т. 34, № 1.

О. М. Гузь


Покликання на статтю