Бабич Михайло Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Михайло Данилович

БА́БИЧ Михайло Данилович (17. 11. 1932, с. Заріччя, нині Іршав. р-ну Закарп. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (2002). Закін. Ужгород. ун-т (1955), де працював асист., викл., ст. викл. (1957–63); в Ін-ті кібернетики НАНУ: м. н. с. (від 1966), ст. н. с. (від 1971), пров. н. с. (від 1994). Дослідж. методів знаходження усіх ізольов. розв'язків неліній., оператор. і функц. рівнянь, а також питання оптимізації обчислень.

Пр.: Оценка полной погрешности при решении нелинейных операторных уравнений методом простой итерации // Журн. вычислит. математики и матем. физики. 1967. Т. 7, № 5 (співавт.); Об одном алгоритме приближенного решения систем нелинейных уравнений // Кибернетика. 1982. № 2 (співавт.); Об одном аппроксимационно-итерационном методе решения нелинейных операторных уравнений // Там само. 1991. № 1; Про відокремлення ізольованих розв'язків нелінійних інтегральних рівнянь // УМЖ. 1996. Т. 48, № 8; Вычислительный эксперимент в проблеме оптимизации вычислений // КСА. 1999. № 1, 2 (співавт.); Т-эффективные алгоритмы вычисления Е-решений задач вычислительной и прикладной математики // Там само. 2001. № 2, 3 (співавт.); Питання оптимізації обчислень (1969– 2001): Симпозіуми, конференції, школи, семінари. К., 2001 (співавт.).

В. К. Задирака


Покликання на статтю