Бабич Степан Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Бабич Степан Юрійович

БА́БИЧ Степан Юрійович (31. 03. 1947, с. Золотареве Хуст. р-ну Закарп. обл.) – фахівець у галузі механіки. Брат І. Бабича. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Закін. Ужгород. ун-т (1970). Від 1976 працював в Ін-ті механіки АНУ: м. н. с., ст. н. с. (від 1981), пров. н. с. (1982–92); від 1992 – у Київ. торг.-екон. ун-ті: проф. каф. вищої та приклад. математики. Наук. праці присвяч. фундам. та приклад. проблемам механіки твердого деформів. тіла; питанням теорії контакт. взаємодії пруж. тіл із початк. напруженнями, поширення поверхневих хвиль у попередньо напруж. середовищах.

Пр.: Упругие волны в телах с начальными напряжениями // ПМ. 1979. Т. 15, № 4 (співавт.); Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями (жесткие штампы) // Там само. 1989. Т. 25, № 8 (співавт.); Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями (упругие штампы) // Там само. 1991. Т. 27, № 3 (співавт.); Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями. К., 1995 (співавт.); Contact problems for elastic bodies with initial stresses: Focuson Ukrainian research // Applied Mechanics Review. 1998. Vol. 5, № 5 (співавт.).

К. І. Шнеренко


Покликання на статтю