Бабій Богдан Теофілович — Енциклопедія Сучасної України

Бабій Богдан Теофілович

БАБІ́Й Богдан Теофілович (21. 10. 1936, м. Лодзь, Польща – 12. 11. 1993, Львів) – астрофізик. Канд. фіз.-мат. н. (1965). Премія ім. М. Барабашова АН УРСР (1990). Закін. Львів. ун-т (1958). У 1961–64 – н. с., зав. відділу фізики Сонця в астрон. обсерваторії Львів. ун-ту, асист. (1964), доц. (1966–93) каф. теор. фізики. Наук. праці стосуються дослідж. у соняч. атмосфері на основі теор. розрахунків профілів фраунгоферових ліній. Розробив програму розрахунків, що дала можливість не тільки отримувати теор. профілі, а й уточнювати їхні параметри, аналізуючи довершеність емпірич. моделей соняч. атмосфери. Показав, що асиметрія ліній поглинання має сонячне походження; розвинув теорію коефіцієнта поглинання в лінії; концепцію відхилення від локал. термодинам. рівноваги; дослідив механізми утворення ліній у соняч. атмосфері та вплив постійного загасання на форму профілів ліній поглинання; уточнив хім. склад атмосфери Сонця.

Пр.: Исследование слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра // Солнеч. данные. 1963. № 5; К вопросу о функциях вклада и вычислении средних оптических глубин образования фраунгоферовых линий // АЖ. 1981. Т. 58, вып. 4 (співавт.); Об образовании слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра // Там само. 1984. Т. 64, вып. 4 (співавт.); О содержании углерода в солнечной атмосфере и уточнении сил осцилляторов нейтрального углерода // КФНТ. 1985. Т. 1, № 4 (співавт.); Расчет профилей линии D натрия с учетом отклонения от ЛТР // Там само. 1987. Т. 3, № 1; Анализ профилей нейтрального магния в солнечном спектре с учетом их частичного перераспределения по частотам // Там само. 1988. Т. 4, № 3 (співавт.); Об изменении во времени центральных остаточных интенсивностей фраунгоферовых линий солнечного спектра // Там само. 1991. Т. 7, № 2.

Літ.: Сонячна атмосфера у фраунгоферових лініях // Тези доп. наук. конф., присвяч. пам'яті Б. Т. Бабія (1936–1993). Л., 1996.

М. Б. Гірняк


Покликання на статтю