Бабій Борис Мусійович — Енциклопедія Сучасної України

Бабій Борис Мусійович

БАБІ́Й Борис Мусійович (12(25). 07. 1914, с. Гурівці, нині Козятин. р-ну Вінн. обл. – 19. 09. 1993, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1964), проф. (1966), дійс. чл. АНУ (1972) та АПрНУ (1993). Засл. діяч н. і т. України (1974). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1981). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Всеукр. комуніст. ін-т журналістики (1934), Київ. ун-т (1940). Працював журналістом (1932– 35). Прокурор кримінал.-суд. відділу Прокуратури УРСР (від 1939); від 1940 – на прокурор. посадах в армії; 1947–49 – ст. викл. та заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту; від 1949 – у Секторі держави і права (від 1969 – Ін-т держави і права) АН УРСР: ст. н. с., вчений секр., заст. зав. сектору, 1966–88 – зав. відділу, водночас 1969–74 – заст. дир., 1974–88 – дир. Від 1968 – чл. Президії АН УРСР, акад.-секр. Відділ. економіки, історії, філософії і права (від 1976 – Відділ. історії, філософії і права) АН УРСР; від 1988 – радник Президії АНУ. Дослідж. з історії держави і права, державознавства, історії правової науки. В наук. працях вперше у вітчизн. юрид. літ-рі висвітлив низку важливих теор. питань, пов'яз. із виникненням і розвитком УРСР. Деякі роботи присвяч. питанням методології, теорії держави і права (сутність, осн. завдання та функції держави, джерела права та ін.). Брав безпосередню участь у розробленні проектів Конституції УРСР 1978, Зводу законів УРСР та багатьох нормат.-правових актів. Неодноразово очолював делегації УРСР на конф., симпозіумах та сесіях ООН: з питань космосу (1968, Австрія), боротьби з расизмом (1971; Афр. Респ., Камерун, Ніґерія), представництва держав у міжнар. орг-ціях (1975, Австрія), міжнар. тероризму (1979, США). Був чл. Постій. палати Третей. суду в Гаазі, Комісії України у справах ЮНЕСКО та ін. орг-цій.

Пр.: Возз'єднання Західної України з Українською РСР. 1954; Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917–20. 1956; Українська Радянська держава в період відбудови народного господарства (1921–25). 1961; Союз РСР і роль України в його утворенні. 1972; Історія держави і права Української РСР. 1961; 1967; 1976; 1987; Очерк развития правовых исследований в Украинской ССР. 1984 (усі – Київ).

Літ.: Борис Моисеевич Бабий: Указ. лит-ры. К., 1984; Бабій Борис Мусійович // Правова держава. 1994. Вип. 5.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю