Бабійчук Георгій Опанасович — Енциклопедія Сучасної України

Бабійчук Георгій Опанасович

БАБІЙЧУ́К Георгій Опанасович (04. 03. 1938, с. Ялтушків Бар. р-ну Вінн. обл.) – кріобіолог. Д-р біол. н. (1987), проф. (1990). Премія ім. О. Богомольця АНУ (1993). Закін. Вінн. мед. ін-т (1963). Працював лікарем, м. н. с. дит. відділ. Харків. НДІ ортопедії і травматології (1969–72). Один з організаторів дослідж. із кріобіології в Україні та створення Ін-ту проблем кріобіології й кріомедицини НАНУ (Харків), де працює від 1972: н. с., зав. відділу кріофізіології, від 1988 – також заст. дир. з наук. роботи. Засн. наук. школи з вивчення центр. механізмів терморегуляції за природ. та штуч. охолодження організмів людей і тварин. Запропонував наук. концепцію, яка відкриває принципово нові шляхи для збереження життєдіяльності тварин і людей за низьких т-р тіла, винайшов спосіб управління станом проникливості гематоенцефаліч. бар'єра мозку для біологічно актив. речовин і медикаментів, що створює реал. можливості для досягнення штуч. гіпобіозу людей і тварин. Ці дослідж. не мають світ. аналогів. Від 2001 – проф. міжнар. каф. ЮНЕСКО з кріобіології.

Пр.: Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии. К., 1989; Гипотермия в лечении острых отравлений. К., 1990; Нейрофизиологические процессы охлажденного мозга. К., 1992; Триггерная функция гематоэнцефалического барьера в нейротрансмиттерных механизмах терморегуляции при гипотермии и гибернации // ПКр. 1997. № 1–2; Функциональное состояние фрагментов эмбриональной нервной ткани гипотермического хранения и трансплантации реципиенту // Там само. 2000. № 2; К концепции экзистоэнцефалической системы охлажденного мозга. Ч. 2. Биоритмы холодового стресса // Там само. 2000. № 3; К концепции экзистоэнцефалической системы охлажденного мозга. Ч. 3. Нейрональные газы (NO, CO) как нейротрансмиттерная система «раскачки» гомеостаза // Там само. 2000. № 4; Проснутся ли «замороженные»? Криобиология: настоящее и будущее // Химия и жизнь. 2001. № 5.

В. В. Ломако


Покликання на статтю