Бабкін Володимир Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Бабкін Володимир Дмитрович

БА́БКІН Володимир Дмитрович (18. 06. 1924, Київ) – правознавець, політолог. Батько О. Бабкіної. Д-р юрид. н. (1969), проф. (1971). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Військ.-юрид. академію (Москва, 1951). У 1957–79 працював у Київ. ВШ МВС СРСР: від 1960 – заст. нач. з навч. роботи; 1980– 94 – проф. Київ. ун-ту; від 1994 – пров. н. с. Ін-ту держави і права НАНУ. Дослідж. проблем теорії держави і права, історії політ. і правових учень, політології як науки і навч. дисципліни. Президент Укр. асоц. політологів (від 1993).

Пр.: Общественные проблемы защиты социализма. К., 1985; Сучасна буржуазна політико-правова ідеологія. К., 1985; Глобальные проблемы современности и политика. Прага, 1986; Основы политологии. К., 1991; Народ и власть: Опыт системного исследования воззрения М. Салтыкова-Щедрина. К., 1996; Політологічний енциклопедичний словник. К., 1997.

Літ.: Бабкін Володимир Дмитрович: До 85-річчя від дня народж. і 60-ліття наук.-пед. діяльності. К., 2009.

В. П. Горбатенко


Покликання на статтю