Бабуров Едуард Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Бабуров Едуард Федорович

БАБУ́РОВ Едуард Федорович (17. 07. 1940, м. Хайнувка, Польща) – інженер радіоелектроніки. Д-р тех. н. (1996). Закін. Одес. політех. ін-т (1964). Працював в ОКБ з-ду ім. Леніна, м. Бєльці, Молдав. РСР: інж., ст. інж. (1965–71); у Севастоп. приладобуд. ін-ті (нині тех. ун-т): ст. н. с., асист. (1974–80), доц. (1980–97), від 1997 – проф. Наук. дослідж. стосуються перешкодостійкості систем передачі інформації, адаптивної попередньої обробки сигналів у каналах зв'язку та їх коригування, гідроакустики й завадостійкості гідролокац. систем, виділення гідроакуст. сигналів з малим доплерівським зсувом.

Пр.: Адаптивное предыскажение нестационарных сигналов передаваемых изображений // Радиотехника. 1980. Т. 35, № 11; Синтез оптимальных радиосистем с адаптивным предыскажением и корректированием сигналов // Радио и связь. Москва, 1985 (співавт.); Основы научных исследований. К., 1988 (співавт.); Новые средства судовой автоматизированной радиосвязи. Св., 1994 (співавт.); Повышение эффективности передачи шумоподобных сигналов по каналам ТЧ // Вест. Севастоп. ГТУ. 1998. № 10 (співавт.); Повышение помехоустойчивости систем передачи информации методом предварительной обработки сигналов // Там само. 2000. № 26; Применение нелинейной локации в информационных системах // Сб. науч. тр. СИЯиП. 2001. № 5 (співавт.); Выделение гидроакустических сигналов при наличии реверберации // Вест. Севастоп. НТУ. 2002. № 34 (співавт.).

В. П. Климов


Покликання на статтю