Бадалов Павло Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Бадалов Павло Петрович

БАДА́ЛОВ Павло Петрович (10. 12. 1925, Тбілісі) – інженер лісового господарства. Д-р біол. н. (1988). Закін. Лісотех. академію (1956). Працював на Веселобоковеньків. селекц.-дендрол. дослід. станції: заст. дир. з науки (1963–71), дир. (1971–88); від 1989 – в Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації: ст. н. с., пров. н. с. (1989–95), гол. н. с. (1995–99), пров. н. с. (1999, від 2002). Вивів для степ. умов 30 зимостійких, врожайних, велико- та швидкоплідних форм волоського горіха й розробив технології їх щеплення. За допомогою методу міжвид. гібридизації вивів швидкорослі гібриди горіхів Juglans L., деревина яких має цінні тех. й декор. якості. Виявлену ним здатність видів Quercus L. i Juglans L. до псевдогамії і автоном. партеногенезу з наступним подвоєнням хромосом. набору вперше в селекції листяних лісових порід використав для одержання чистих ліній підвищеного генет. рівня цих видів.

Пр.: Апомиксис в роде Juglans L. // ЛА. 1975. Вып. 42; Редкие виды ясеня в степной Украине и их значение для лесного хозяйства // Там само. 1978. Вып. 50; Нове в селекції гібридних горішників // Лісове госп-во, лісова і паперова пром-сть. 1981. № 4; Можливості і перспективи використання на Україні горіхової деревини // Там само. 1992. № 1; Біологія повторного цвітіння чоловічих суцвіть у видів Juglans L. // УБОЖ. 1994. Т. 51, № 2/3; Дендрологический парк Веселые Боковеньки. Х., 2000.

А. П. Гавриленко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
А. П. Гавриленко . Бадалов Павло Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38767 (дата звернення: 18.10.2021)