Баженов Віктор Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Баженов Віктор Андрійович

БАЖЕ́НОВ Віктор Андрійович (12. 07. 1941, м. Городня Черніг. обл.) – інженер-будівельник. Д-р тех. н. (1984), проф. (1987). Чл.-кор. АПНУ (1999). Засл. діяч н. і т. України (1992). Держ. премії України в галузі н. і т. (1991, 2003) Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2000). Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1963). Працював ст. н. с. Київ. політех. ін-ту (1963–75); нач. управління Мін-ва вищої освіти УРСР (1975–86); у Київ. ун-ті буд-ва та арх-ри: проректор з наук. роботи (від 1986), 1-й проректор (від 1988), зав. каф. буд. механіки (від 1989); від 1992 – дир. НДІ буд. механіки. Напрями наук. діяльності – розвиток теорії й методів матем. моделювання і чисельного дослідж. процесів деформування масивних і тонкостін. просторових конструкцій у розрахунках на міцність, стійкість і коливання з урахуванням фіз. і геом. нелінійності при силових, температур., електромагніт. та ін. статич. і динаміч. навантаженнях. Створив наук. школу з розробки сучас. чисельних методів розв'язування задач механіки твердого деформів. тіла.

Пр.: Расчет оболочек сложной формы. К., 1992; Расчет композитных конструкций с учетом расслоений. К., 1992; Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. К., 1993; Нелинейные задачи механики многослойных оболочек. К., 1994; Численное моделирование процесса разрушения железобетонных конструкций по методу конечных элементов. К., 1996; Теория и расчет трехслойных конструкций, содержащих расслоения. К., 1997; Будівельна механіка: Підруч. К., 1999; Метод скінченних елементів у задачах нелінійного деформування тонких та м'яких оболонок. К., 2000; Будівельна механіка та металеві конструкції: Підруч. О., 2001.

Літ.: Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930–2000): Довід. К., 2001.

О. М. Лівинський


Покликання на статтю