Базис ерозії — Енциклопедія Сучасної України

Базис ерозії

БА́ЗИС ЕРО́ЗІЇ – рівень, до якого наближається поверхня водозбору в процесі розмиву водними потоками. Заг. Б. е. є рівень Світ. океану, всі інші – місцеві. Загальний Б. е. основних рік України – рівень Чорного і Азов. морів, який майже відповідає рівню Світ. океану. Б. е. основних рік і приток утворюють ієрархію, причому Б. е. одного порядку лежать на базисній поверхні відповідного порядку. Місцеві Б. е. існують і на безстіч. територіях, де стік здійснюється в карстові, суфозійні та заболочені зниження, напр., степові поди на Причорномор. низовині, карстові форми Крим. гір і Поділ. височини. Положення Б. е. відносно поверхні водозбору визначає спрямованість і швидкість процесів ерозії та акумуляції. Його зміни, зумовл. різними причинами, є одним із факторів утворення річкових терас, характер. для тер. України, й засобом створення геоморфол. хронології і стратиграфії. У результаті госп. діяльності, зокрема регулювання стоку, буд-ва каскадів водосховищ на великих річках України, відбувається роз'єднання Б. е. басейнів річок-приток, що призводить до перебудови режиму функціонування й розвитку річк. систем.

І. Г. Черваньов


Покликання на статтю