Берг Лев Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Берг Лев Семенович

БЕРГ Лев Семенович (02(14). 03. 1876, м. Бендери, нині Молдова – 24. 12. 1950, Ленінград, нині С.-Петербург) – географ, біолог. Д-р географії (1909, без захисту дис.). Акад. АН СРСР (1946). Сталін. премія (1951, посмертно). Засл. діяч н. РРФСР (1934). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1898). У 1904 – 13 працював у Зоол. музеї С.-Петербур. АН; 1914–18 – проф. Моск. с.-г. ін-ту, від 1916 – Петроград. ун-ту. 1918 був одним із організаторів Геогр. ін-ту (1925 реорганіз. у геогр. ф-т Ленінгр. ун-ту), де очолював каф. фіз. географії до 1950. Одночасно працював у Держ. гідролог. ін-ті (1918–30), Ін-ті дослід. агрономії (згодом Ін-т рибного госп-ва, 1922–34), Ін-ті зоології АН СРСР (1934–50). У 1940–50 – президент Геогр. т-ва СРСР. Наук. дослідж. у галузі кліматології, геоморфології й палеогеографії, фіз. географії, історії геогр. науки, іхтіології, лімнології, гідробіології. 1912–13 проводив фіз.-геогр. дослідж. в Черніг. губ., на основі яких висунув (1916) ґрунтовну теорію походження лесу. Спростував теорію «усихання Землі», вивчав питання впливу клімату на розвиток рельєфу, ґрунтів, тварин. і рослин. світу. Створив учення про геогр. ландшафти (1931). Розвинув ідеї В. Докучаєва про природні зони, дав характеристику природ. зон на тер. СРСР.

Пр.: Население Бессарабии: Этногр. состав и численность. Петроград, 1923; Основы климатологии. Москва; Ленинград, 1927; Ландшафтно-географические зоны СССР. Ч. 1. Москва; Ленинград, 1931; Природа СРСР: Підруч. / Пер. з рос. К.; Х., 1938; Очерки по истории русских географических открытий. Москва; Ленинград, 1949; Очерки по физической географии. Москва; Ленинград, 1949; Географические зоны Советского Союза. Москва, 1952; Избранные труды. Т. 1–5. Москва, 1956–62.

Літ.: Соколов Н. Н. Л. С. Берг как географ // Вопр. географии. 1946. Вып. 1; Лев Семенович Берг // Мат. к библиографии ученых СССР. Москва, 1952; Крупенников И. А. Л. С. Берг. Кишинев, 1976; Мурзаев Э. М. Лев Семенович Берг. Москва, 1983; La vie et l'oeuvre de L. S. Berg // Ann. gйogr. 1985. № 523.

В. П. Франчук


Покликання на статтю