Бережна Нінель Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Бережна Нінель Михайлівна

БЕРЕЖНА́ Нінель Михайлівна (19. 03. 1928, с. Лозова, нині Богодухів. р-ну Харків. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1972), проф. (1983). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Київ. мед. ін-т (1951). Працювала лікарем – н. с. в Ін-ті експерим. біології та патології МОЗ України (1951–53); м. н. с., ст. н. с. Київ. НДІ епідеміології, мікробіології та паразитології МОЗ України (1953–74); від 1974 – в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ: ст. н. с., 1980– 97 – зав. відділу імунології й алергології, від 1997 – зав. лаб. імунології й алергології відділу біології пухлинної клітини. Вивчає значення біол. особливостей пухлин. клітин для їх взаємодії з лімфоцитами; роль В-лімфоцитів у патогенезі алергіч. захворювань.

Пр.: Аллергология: Слов.-справоч. К., 1986; Интерлейкин-2 и злокачественный рост. К., 1992 (співавт.); Интерлейкины в регуляции функций иммунокомпетентных клеток – участников противоопухолевой защиты // ЭО. 1999. Т. 21, № 2; Взаимодействие интерлейкинов с опухолевыми клетками // Там само. № 3–4; Система интерлейкинов и рак. К., 2000 (співавт.).

С. Д. Шербан


Покликання на статтю