Березкін Олександр Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Березкін Олександр Георгійович

БЕРЕ́ЗКІН Олександр Георгійович (21. 03. 1937, Київ) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1994). Закін. Укр. с.-г. академію (1960). Працював вет. лікарем у Молдові (1960–61); викл. спец. дисциплін у Мироц. зоовет. технікумі (Бородян. р-н Київ. обл., 1961– 63); м. н. с. (1963–69), ст. н. с. (1972–83), зав. лаб. біомеханіки хребетних (1983–96), пров. н. с. (від 1996) Ін-ту зоології НАНУ. Водночас працював у Президії АН УРСР: н. с.-консультант (1969–70), учений секр. Відділ. заг. біології (1970–72). Дослідж. у галузі порівнял. морфології та біомеханіки локомотор. апарату назем. хребетних. Вивчає морфофункціон. адаптації та закономірності пристосувал. перебудов компонентів суглобів кінцівок. Проведені ним дослідж. дали змогу визначити роль синовіал. рідини у біомеханіці локомотор. апарату.

Пр.: Синовиальная жидкость суставов конечностей млекопитающих. К., 1987; Морфология и биомеханический анализ суставов конечностей некоторых парнокопытных. К., 1990; Морфофункціональний аналіз суглобів кінцівок наземних ссавців та роль синовії як фактора їх надійності. К., 1994; Особливості морфології та кінематичний аналіз суглобів кінцівок деяких парнокопитних. К., 1996 (співавт.); Деякі структурні аспекти локомоторних адаптацій скелета кінцівок представників підродин Garelinae i Caprinae // Вісн. Білоцерків. аграр. ун-ту. 2002. Вип. 21 (співавт.).

Л. І. Францевич


Покликання на статтю