Березовський Микола Давидович — Енциклопедія Сучасної України

Березовський Микола Давидович

БЕРЕЗО́ВСЬКИЙ Микола Давидович (05. 01. 1937, с. Перегонiвка Пiдвисоц., нині Голованів. р-ну Кiровогр. обл.) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1991), проф. (1995), чл.-кор. УААН (1995). Закiн. Одес. с.-г. iн-т (1962). Працював зоотехніком у радгоспі Черкас. обл. (1962–63); зоотехніком-селекціонером, дир. держплемстанції Микол. обл. (1963–65); в Iн-тi свинарства УААН: м. н. с. (1968 – 70), ст. н. с., від 1979 – зав. вiддiлу розведення i генетики; одночасно від 1995 – проф. каф. заг. тваринництва Полтав. с.-г. iн-ту. Наук. дослідження: селекцiя свиней великої бiлої породи, проблеми iмунної та популяцiйної генетики. Автор кiлькох селекц. досягнень (типiв i лiнiй свиней). Розробив селекц.-технол. систему вироб-ва свинини в Українi.

Пр.: Свинарство на племінній основі. К., 1987 (співавт.); Преобразование генофонда пород. К., 1990 (співавт.); Селекційно-технологічна система виробництва свинини на Україні: Технол. проект. К., 1991 (співавт.); Генофонд, оцінка та використання свиней. К., 1994 (співавт.); Гибридизация на внутрипородной и межпородной основе // Свиноводство. 1999. № 1 (співавт.); Стан та перспективи селекції з різними популяціями свиней великої білої породи в Україні // ВАН. 1999. № 10.

Літ.: Баньковський Б. В. Березовський Микола Давидович // Вчені-селекціонери у тваринництві. К., 1997.

В. М. Самородов


Покликання на статтю