Бересневич Петро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Бересневич Петро Васильович

БЕРЕСНЕ́ВИЧ Петро Васильович (29. 12. 1937, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1984), проф. (1990). Закін. Криворіз. гірничоруд. ін-т (1961). Працював інж. гірн. відділу ін-ту «Кривбаспроект» (1962–63), ст. н. с. (від 1966), зав. лаб. Криворіз. ін-ту Всесоюз. НДІ безпеки праці на гірничих підпр-вах (1970–91). Від 1991 – зав. каф. теплогазопостачання, вентиляції та охорони навколиш. середовища Криворіз. тех. ун-ту. Розробляв методи розрахунку оптимал. параметрів режимів роботи, засоби боротьби зі шкідл. домішками; на їхній основі створив комплекс заходів для нормалізації складу атмосфери робочих зон залізоруд. кар'єрів.

Пр.: Микроклимат железорудных карьеров и нормализация их атмосферы. Ленинград, 1987 (співавт.); Аэрология карьеров: Справоч. Москва, 1990 (співавт.); Охрана окружающей среды при эксплуатации хвостохранилищ. Москва, 1993 (співавт.); Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах. Дн., 1996 (співавт.); Екологія гірничого виробництва. Кривий Ріг, 1998 (співавт.); Охорона праці. К., 1998 (співавт.); Очистка отработавших газов дизельного двигателя автосамосвалов при транспортировке сыпучих материалов // Сб. науч. тр. Нац. горной академии Украины. Дн., 2001. Т. 2, № 12 (співавт.).

В. В. Стецкевич


Покликання на статтю