Бернштейн Сергій Натанович — Енциклопедія Сучасної України

Бернштейн Сергій Натанович

БЕРНШТЕ́ЙН Сергій Натанович (22. 02 (06. 03). 1880, Одеса – 26. 10. 1968, Москва) – математик. Д-р математики (1904), д-р чистої математики (1914), проф. (1907). Дійс. чл. ВУАН (1925) та АН СРСР (1929). Іноз. чл. Париз. АН (1929). Почес. чл. Моск. (1940) та Ленінгр. (1966) матем. т-в, почес. д-р Алжир. (1944) та Париз. ун-тів. Премії Бельгій. АН (1911), Париз. АН (1926), Сталін. премія (1942). Держ. нагороди СРСР. Закін. Сорбонну (1899) та Париз. вищу електротех. школу (1901). У 1907–08 – проф. Жін. політех. курсів у С.-Петербурзі; 1908–18 – проф. Вищих жін. курсів у Харкові й водночас від 1907 – приват-доц., 1920–33 – проф., кер. н.-д. каф. приклад. математики Харків. ун-ту; 1928– 31 – дир. Укр. ін-ту матем. наук у Харкові; 1934–41 – проф. Ленінгр. індустр. ін-ту та ун-ту. Від 1935 працював у Матем. ін-ті АН СРСР у Москві: зав. відділу теорії ймовірностей і матем. статистики, 1939–47 – ст. н. с. (за сумісн.), 1947–57 – зав. відділу конструктив. теорії функцій, від 1957 – ст. н. с. У 1939– 47 – проф. Моск. ун-ту. Осн. праці присвяч. теорії диференц. рівнянь з частинними похідними, теорії функцій та теорії ймовірностей. Б. належать важливі результати стосовно 19-ї та 20-ї проблем Гільберта: доведення аналітичності всіх достатньо гладких розв'язків неліній. еліптич. рівнянь 2-го порядку з аналіт. коефіцієнтами та дослідж. однознач. розв'язності задачі Діріхле для квазіліній. еліптич. рівнянь. Один із основоположників конструктив. теорії функцій. Вивчав питання теорії ортогонал. поліномів, інтерполяції та квадратур. формул. У теорії ймовірностей Б. належать розробки 1-ї за часом (1917) аксіоматики, побудова заг. теорії кореляції, поширення центр. гранич. теорем на суми стохастично залежних випадкових величин, зв'язаних неоднорід. ланцюгом Маркова. Б. належать також перші ґрунт. дослідж. у галузі стохаст. диференц. рівнянь та теорії мартингалів. Його праці відкрили нові напрями дослідж. у статистиці та матем. теорії спадковості. Отримав важл. результати в диференц. геометрії.

Пр.: Теорія імовірностей. Х.; К., 1934; Собрание сочинений: В 4 т. Москва, 1952–64.

Літ.: Гончаров В. Л., Колмогоров А. Н. К шестидесятилетию Сергея Натановича Бернштейна // Изв. АН СССР. Сер. Математика. 1940. Т. 4, № 3; Гнеденко Б. В. Роль академика С. Н. Бернштейна // Очерки по истории математики в России. Москва; Ленинград, 1946; Ахиезер Н. И. Академик С. Н. Бернштейн и его работы по конструктивной теории функций. Х., 1955; Ахиезер Н. И., Петровский И. Г. Вклад С. Н. Бернштейна в теорию дифференциальных уравнений с частными производными // УМН. 1961. Т. 16, вып. 2; Сергей Натанович Бернштейн: Некролог // Там само. 1969. Т. 24, вып. 3; Лозинский С. М. К столетию со дня рождения С. Н. Бернштейна // УМН. 1983. Т. 38, вып. 3.

О. М. Боголюбов, О. І. Ільїнський


Покликання на статтю