Бетон — Енциклопедія Сучасної України

Бетон

БЕТО́Н – один з основних композиційних штучних будівельних матеріалів, який одержують у результаті твердіння раціонально підібраної суміші зв'язувальної речовини, води й наповнювачів. Б. застосовують для виготовлення збірних залізобетон. конструкцій і бетон. виробів, для зведення моноліт. бетон. і залізобетон. споруд. Набув широкого застосування в буд-ві внаслідок доступності сировини, простоти технології вироб-ва, широкого діапазону буд.-тех. властивостей (висока міцність, довговічність, вогнестійкість, непроникний для радіації тощо). У буд-ві застосовують Б., виготовлений на цемент. та ін. неорганіч. зв'язувал. речовинах. Цемент і вода є актив. складовими Б., в результаті хім. реакцій і процесу гідратації між ними утворюється цемент. камінь як матрична основа Б., яка з'єднує зерна заповнювача й наповнювача в єдиний моноліт композиц. матеріалу. Для виготовлення Б. застосовують усі різновиди неорганічних зв'язувальних.

Б. класифікують за такими ознаками: об'ємна маса, вид зв'язувал. речовини, міцність на стиск, морозостійкість і призначення в буд-ві. За об'ємною масою розрізняють Б.: особливо важкі (з об'ємною масою понад 2500 кг/м3), звичайні (важкі; з об'ємною масою від 1800 до 2500 кг/м3), легкі (з об'ємною масою від 500 до 1800 кг/м3). За видом зв'язувал. речовини Б. поділяють на цементні (одержують на основі портландцементу та його різновидів), силікатні (на основі вапняно-піщаних зв'язувальних з автоклав. обробкою), гіпсові (на основі гіпсових і гіпсоцемент. зв'язувал. речовин), шлакові (на основі шлакових зв'язувал. речовин), полімерцементні (з застосуванням полімер. добавок). Залежно від призначення виділяють Б.: високоміцні, конструктивні, гідротех., дорожні, малоізоляц., хімічно стійкі, жаростійкі, декоративні та гідратні. Б., як і природні кам'яні матеріали, стійкий до стискальних, але значно меншою мірою – до розтяжних навантажень. Ця властивість обмежувала застосування Б. як буд. матеріалу. Поєднання Б. і сталі дало змогу використовувати залізобетонні елементи в конструкціях, схильних до вигину. Відбувається адгезія Б. з металом, він захищає сталеву арматуру від корозії. Б. характеризується також деформативністю, усадкою, модулем пружності і повзучістю.

Літ.: Баженов Ю. М. Технология бетона. К., 1987.

О. М. Лівинський


Покликання на статтю